Про організацію виборів директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Н А К А З

27.01.2020

№ 1-о м.Київ

Про організацію виборів директора
Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» від 14.12.2016 № 998, Статуту Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та на виконання Постанови Президії НАН України від 15.01.2020 № 15 про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (додаток № 1).
2. Затвердити персональний склад виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (додаток № 2).
3. Розробити і подати на затвердження Вченою радою «Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (заступник директора з наукової роботи д.і.н. Маврін О. О.).
4. Організаційному комітету та виборчий комісії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України організувати проведення виборів директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на вченого секретаря Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України к.і.н. Буріма Д. В.

Директор Інституту

Папакін Г. В.

Додаток № 1
до наказу № 1-о від 27.01.2020

Персональний склад
організаційного комітету з проведення виборів директора
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України:

1. Гордієнко Дмитро Сергійович, к.і.н., старший науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України.

2. Капраль Мирон Миколайович, д.і.н., керівник Львівського відділення.

3. Маврін Олександр Олександрович, д.і.н., заступник директора з наукової роботи.

4. Мицик Юрій Андрійович, д.і.н., головний науковий співробітник відділу актової археографії.

5. Свирська Любов Миколаївна, начальник відділу кадрів.

Додаток № 2
до наказу № 1-о від 27.01.2020

Персональний склад
виборчої комісії з проведення виборів директора
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України:

1. Даниленко Василь Михайлович, д.і.н., провідний науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України.

2. Кавунник Валентин Леонідович, к.і.н., науковий співробітник відділу джерел з історії України ХІХ – початку ХХ ст.

3. Ковальчук Михайло Анатолійович, к.і.н., старший науковий співробітник відділу джерел новітньої історії України.

4. Семко Дмитро Миколайович, науковий співробітник відділу пам’яток української культури.

5. Синяк Іван Леонідович, к.і.н., старший науковий співробітник відділу актової археографії.

6. Старченко Наталя Петрівна, д.і.н., старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавства.

7. Халак Надія Володимирівна, к.і.н., науковий співробітник Львівського відділення.