Вийшов черговий том “Архіву ранньомодерної Української держави”


Побачило світ нове археографічне видання під грифом нашого Інституту:

Архів ранньомодерної Української держави. – Т.6. Документи Ніжинського полкового суду 1745-1758 (Серія: Документація полкових та сотенних судів і канцелярій) / Упорядник Іван Синяк. – Київ, 2020. – 440 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

У збірнику здійснено публікацію справ № 22-47 2-го опису фонду 76 «Ніжинський полковий суд» Центрального державного історичного архіву України у м. Києві. Документи охоплюють цивільні та кримінальні справи, які розглядалися у Ніжинському полковому суді з 1745 по 1758 рр., і стосувалися згвалтування, викрадення, побиття, незаконного ув’язнення, навернення у підданство, неправомірного заволодіння майном, землею, угіддями та нерухомістю. Джерела розкривають особливості судового діловодства та процесу, містять пласт інформації стосовно топоніміки краю, соціальних комунікацій, персонального складу урядової та неурядової старшини, їхнього родинного кола тощо.
Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-8746-4 (загальний).
ISBN 978-966-02-9084-6.