Тимошенко Л. В.: текст дисертації на здобуття наукового ступеня д.і.н.


Запрошуємо Вас ознайомитись з текстом дисертації Тимошенка Л. В.: на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук з теми “РУСЬКА РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА ВІЛЬНА. ОСЕРЕДКИ. ЛІТЕРАТУРА ТА КНИЖНІСТЬ (XVІ – ПЕРША ТРЕТИНА XVII СТ.)”.

Робота виконана у Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України

 

Офіційні опоненти:  

 

доктор історичних наук, доцент

Кондратьєв Ігор Вікторович,

Національний університет

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

кафедра всесвітньої історії і міжнародних відносин, професор

 

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Черкас Борис Володимирович,

Інститут історії України НАН України

відділ історії України середніх віків та ранньогонового часу, провідний науковий співробітник

 

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Александрович Володимир Степанович

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

відділ історії середніх віків, головний науковий співробітник

 

Захист відбудеться «15» квітня 2021 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

 

З текстом дисертації можна ознайомитися на нашому сайті або у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.