Український археографічний щорічник (вип. 23/24)


В “Українському археографічному щорічнику” (вип. 23/24) вміщено низку статей з археографії, джерелознавства, памʼяток історіографії, спеціальних історичних дисциплін, історії України та загальної історії, а також публікації документів, починаючи з литовсько-польського періоду, ранньомодерної історії, та ін. Розглянуто проблемні питання досліджень Київського, Руського, Подільського воєводств XV–XVII ст., оприлюднено біографічні дослідження про воєводу Семена Гриньковича, полковника Остапа Золотаренка, маляра Степана Котляревського, низки українських діячів суспільно-політичного життя, науки і культури.

У змісті подано аналіз османських документів епохи Петра Дорошенка, кременецьких джерел про Камʼянецький еялет (1672–1699), а також статті й матеріали з історії козаччини, адвокатури в Слобідській Україні ХVІІІ ст., проєкту Київського королівства 1888 р., українського народництва, Української повстанської армії, заснування Інституту ім. Шевченка у Львові у 1942 р. тощо.

Окремо публікується невідома раніше стаття Мирона Кордуби про Михайла Грушевського. Видання доповнене добіркою рецензій і нотаток у рубриці “Miscellaneaˮ.

Для науковців, викладачів історії, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться історичним минулим України.