Сьомий Міжнародний науковий Славістичний колоквіум. До 30‐річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України До 95‐річчя від дня народження Павла Степановича Соханя.


Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

18 листопада 2021 року проводить

Сьомий Міжнародний науковий Славістичний колоквіум.

До 30‐річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України

До 95‐річчя від дня народження Павла Степановича Соханя.

Основні напрями роботи:
I. Життя і діяльність П. С. Соханя.
II. Науково-архівна спадщина П. С. Соханя та її дослідження.
III. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України: персоналії, діяльність, перспективи.
IV. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України в українському та світовому соціо-гуманітарному просторі.
V. Українська археографія: історія та сучасність.
V. 1. Українська археографія в доінституційний період.
V. 2. Київська Археографічна комісія.
V. 3. Археографія в НТШ.
V. 4. Археографічна комісія ВУАН.
V. 5. Археографічна діяльність вчених та інституцій в еміграції.
V. 6. Позаакадемічна археографія в сучасній Україні.
VI. Славістика в структурах Національної Академії Наук України.
VII. Джерелознавство та проблеми археографії зі славістики.
VII. 1. Українські джерела з історії слов’янських країн.
VII. 2. Зарубіжні джерела зі славістики.
VII. 3. Слов’янське джерелознавство з історії України.
VIII. Дослідження з питань історії та культури слов’янських країн.
IX. Біографічні дослідження.
X. Складання бібліографії зі славістики.

Робочі мови: українська, кримськотатарська, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі колоквіума, який відбудється 18 листопада 2021 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради).
Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок – 200 грн.

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних просимо надсилати до 1 листопада 2021 р. на адресу (на ім’я одного з членів оргкомітету): Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4,
м. Київ, 01001 або на Е-mail:

Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38 067 605 88 63)
Андрій Стародуб: andriystarodub@gmail.com
Георгій Потульницький: georges88@ukr.net (+38 093 497 17 44)

За матеріалами колоквіума буде видано збірник наукових праць. Кінцевий термін подачі матеріалів 1 січня 2022 р. Обсяг 0,5 др. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки.

Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, німецька, французька, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська.

До статті додати назву, ім’я автора і розширені анотації (близько 1800 друкованих знаків) українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
Оргкомітет