Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Посольство в Німеччині. Частина 1. Кореспонденція Федора Штайнгеля, Миколи Порша, Романа Стоцького та звіти Дипломатичного відділу (липень 1918 – березень 1923)


Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Посольство в Німеччині. Частина 1. Кореспонденція Федора Штайнгеля, Миколи Порша, Романа Стоцького та звіти Дипломатичного відділу (липень 1918 – березень 1923)

Упоряд. Валентин Кавунник;

Ред. текстів: укр. та рос. Лариса Білик; нім. Юлія Горбач; франц. та англ. Георгій Потульницький.

Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. 844 с.