Світ побачила монографія Головка О.Б., д.і.н., старшого співробітника відділу зарубіжних джерел з історії України ІУАД ім. М.С. Грушевського


Радимо її до уваги всім, хто вивчає історію взаємин Русі і Польщі, а також цікавиться середньовіччям.

Вітаємо автора!