Перша Міжнародна наукова конференція “Україна в світі: Польща і її сусіди в європейському житті України доби середньовіччя”

Відділ зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України в рамках завершення планової теми з українсько-польських відносин 3 грудня 2021 року в on-line форматі провів міжнародну наукову конференцію, присвячену Польщі та її сусідам в європейському житті України доби середньовіччя. За задумом організаторів, конференція має стати першою з циклу “Україна і світ”. В ній взяли участь 10 учасників з України та закордону, з них 5 докторів наук та 5 кандидатів наук. Конференцію з вітальним словом відкрив директор Інституту д.і.н. Георгій Папакін, після чого були презентовані два видання за темою конференції:1) монографія д. іст. н. Олександра Головка “Русь і Польща в міжнародному житті Європи (Х – перша половина XIII ст.)”, (К., 2021), яку презентував сам автор та 2) факсимільне видання “Молитовник Гертруди (Псалтир Егберта) X–XI ст.” (К., 2021), за редакцією д.і.н. Вячеслава Корнієнка – презентував Дмитро Гордієнко.

Тематика ж наукових доповідей була різноманітною, охоплювала питання джерелознавства, історіографії, історії науки та подієвої історії українсько-польських відносин доби середньовіччя. Безпосередньо д.і.н. Олександр Маврін детально проаналізував польсько-українську тематику в діяльності Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України починаючи від археографічної наради 1988 р. до сьогодення. Польська історіографія через призму інтелектуальних біографій польських істориків-дослідників взаємин Русі і Польщі доби середньовіччя була детально розкрита в доповіді провідного дослідника зазначеної тематики д.і.н. Олександра Головка.

Доповіді докторів історичних наук Олега Ульянова та Павла Гайденка розкривали дискусійні питання захоплення польським князем Болеславом Хоробрим Києва в 1018 р. Натомість дискусійні питання династичних українсько-польськи відносин XI ст. стали темою досліджень д.і.н. Вячеслава Корнієнка та к.і.н. Дмитра Гордієнка. Події XIII ст., безпосередньо епізод з міжнародної політики князя Данила Галицького орозкрив у своїй доповіді к.і.н. Ігор Ліхтей. Завершенням “подієвої історії” стала доповідь учасника конференції з Угорщини PhD Шандора Фйольдварі, присвячена угорцям на польській службі за Стефана Баторія.

Особливий інтерес викликало джерелознавче дослідження к.і.н. Володимира Поліщука, присвячена аналізу привілею великого князя литовського Свидригайла, наданого брацлавському зем’янину К. Микулинському 1431 р., в якому дослідник вперше в історіографії піддав сумніву автентичність джерела. Історіографічно-джерелознавчу частину доповідей завершує дослідження к.і.н. Олега Песчаного, присвячене фольклористичній спадщині Михайла Драгоманова та відображенню в ній українсько-польських відносин.

Всі доповіді викликали жваве обговорення, інколи гострі дискусії, тим самим, попри незначну кількість учасників, конференція затягнулася з 11.00 до 18.00 і стала справжнім науковим святом Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Особлива вдячність Ксенії Ерфольг за якісне технічне забезпечення роботи конференції.