XI ДРИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ на тему: «Україна та її сусіди: проблеми етногенезу, націотворення та міжнародні відносини у Центрально-Східній Європі (від доби Середньовіччя до епохи глобалізації»).

Інформаційний лист

Заявки та резюме доповіді (в межах 1 стор. А4 – до 2000 знаків з інтервалами) приймаються до 1 липня 2024 року через google-форму: https://forms.gle/rrXMzvAT4GXJTBc46

Робочими мовами конференції є українська, болгарська, польська та англійська. Передбачається публікація матеріалів конференції у «Дриновському збірнику» – щорічнику Болгарської академії наук і Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (історична проблематика) та «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (серія «Філологія»).

Організаційний комітет зберігає за собою право відхиляти доповіді, котрі не відповідають тематиці наукового форуму.

Телефони для контактів: +380959099334 (Viber);

+359895795031 – Болгарія (доц., к. і. н. Сергій Страшнюк);

+ 380678014799 – Україна (п. н. с., д. ф. н. Вероніка Ярмак).