Запрошення до співпраці


Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України запрошує науковців, освітян, архівістів, співробітників музеїв і наукових бібліотек, аспірантів і студентів взяти участь у щойно розпочатому проекті – електронному науковому часопису “Folium”. На шпальтах журналу, у статтях і публікаціях джерел, міждисциплінарних студіях, плануємо репрезентувати провідну проблематику Інституту.

Електронний науковий часопис “Folium” є самостійним проектом і функціонуватиме паралельно з друкованими органами Інституту – “Українським археографічним щорічником”, “Науковими записками”, “Генеалогічними записками”. Електронний формат і періодичність часопису “Folium” (передбачається, що згодом виходитиме двічі на рік) дозволять швидше реагувати на актуальні потреби сьогодення.

Метою електронного наукового часопису “Folium” є ознайомлення зі сучасним станом та історичним розвитком археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін джерелознавчого циклу в Україні й світі.

Основні тематичні рубрики часопису:

– теорія та методологія археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін джерелознавчого циклу;

– історія науки (наукові напрями, школи та товариства; археографічні проекти в Україні та світі);

– біографістика;

– публікації історичних джерел;

– міждисциплінарні студії;

– бібліографія, наукова хроніка, огляди наукових та архівних ресурсів Інтернету.

Надані матеріали мають бути відредагованими, новими й ніде раніше не опублікованими.

Матеріали для першого числа електронного наукового часопису “Folium” приймаються до 1 листопадая 2015 року на електронну адресу: folium.2015@gmail.com або поштову адресу редколегії – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, Україна, 01001 (з позначкою: “Folium”).

Подання та оформлення матеріалів – згідно з вимогами, розміщеними на офіційному сайті Інституту та сайті часопису.