“Листування Павла Жолтовського” у PDF-варіанті на нашому сайті


У розділ “Окремі видання джерел” нашого сайту додано PDF-файл археографічної публікації, укладеної старшим науковим співробітником Інною Тарасенко:

Листування Павла Жолтовського. / Упорядник Інна Тарасенко. – Київ, 2012. – 188 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського мистецтвознавця, музейника, доктора мистецтвознавства Павла Миколайовича Жолтовського (1904-1986), що зберігаються у архівах Києва і охоплюють період з 1921 по 1976 роки. Ці документи вперше вводяться до наукового обігу і проливають світло на культурно-громадське і наукове життя України у радянські часи.

У збірник увійшли листи П. М. Жолтовського до В. Г. Кравченка, П. Д. Мартиновича, В. М. Зуммера, П. М. Попова, С. А. Таранущенка, а також відповіді С. А. Таранущенка і на додаток фрагменти листів, де згадується ім’я Павла Миколайовича.

Пропонується науковцям та широкому колу читачів.

ISBN 978-966-02-6604-9.