Нова монографія з історії німецького нацизму


Професійним дослідникам та всім, хто цікавиться історією гітлерівської Німеччини, призначена нова книга професора кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету Олександра ДАВЛЄТОВА “Підготовка “покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 р.)” (Дніпропетровськ, 2015. – 280 с.).

У монографії розкрито авторське бачення процесу виховання майбутніх виконавців “вирішення єврейського питання” на теренах європейського континенту в роки існування Веймарської республіки та “Третього рейху”. На основі залучення великого масиву джерельного та історіографічного матеріалу висвітлюються маловідомі сторінки історії молодіжної політики Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) у 1922-1939 рр. Досліджено основні передумови, ідеологічні складові та організаційні трансформації, напрямки, форми та методи нацистської виховної роботи з німецькою молоддю.

ISBN 978-966-02-7332-0; 978-966-383-608-9.

Роботу рекомендовано до друку Вченою радою нашого Інституту, а вийшла вона під грифами Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ) і Українського інституту вивчення Голокосту “Ткума” (Дніпропетровськ).

Рецензію доктора соціологічних наук, професора Іллі КОНОНОВА можна прочитати тут.