Презентація “Флорентійського збірника”


1 грудня в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського відбулася презентація книги досліджень з італійської історії доктора всесвітньої історії, вихованця київського університету св. Володимира професора В. К. Піскорського (1867–1970) “Флорентійський збірник” за участю директора інституту д.і.н. професора Г. В. Папакіна, науковців Інституту історії НАН України, колектива нашого інституту, викладачів і студентів чернігівського і київського університетів і Посла Республіки Італія в Україні Франко Романо.

Над підготовкою цього збірника працював міжнародний колектив дослідників, археографів і бібліографів України (Київ, Чернігів) і Росії (Москва) в складі В. О. Дятлова, М. К. Кєди (Чернігів), О. О. Новікової (Київ), І. С. Пічугіної, С. І. Соколової (Москва). Це вже четверте спільне видання ІУАД і Інституту всесвітньої історії РАН.

Збірник був надрукований в 2013 році (редактор З. П. Борисюк. Макет І. В. Старіковської, обкладинка художника Г. А. Сергеєва (Київ). Обсяг 370 с. + ілюстрації).

Упорядники – к.і.н. М. К. Кєда (Чернігів), к.ф.н. О. О. Новікова (Київ), к.і.н. І. С. Пічугіна (Москва). Автори статей передмови – вказані науковці, а також д.і.н. професор В. А. Дятлов.До його складу ввійшли курси лекцій, статті, автографи ще не друкованих рукописів (що зберігаються у фонді № 604 В. К. Піскорського в Науково-дослідному відділі рукописів Російської державної бібліотеки (РГБ, м. Москва), а також републікація книги історика про Франческо Ферручи і падіння флорентійської республіки 16 сторіччя (К. – 1891 р.). Матеріали супроводжуються археографічними примітками українською і російською мовами. Назва збірника обумовлена тим, що події і персони досліджень переважно пов’язані із Флоренцією.

У вступному слові д.і.н. проф. Г. В. Папакін підкреслив вагомий внесок в історичну науку професора В.К. Піскорського як засновника вітчизняної іспаністики, а також дослідника історії Італії, проблем європейського парламентаризму, економіки Західної Європи. Пан Посол Франко Романо підкреслив велику роль українско- італійських культурних, наукових зв’язків і запросив присутніх брати участь в заходах Італійського культурного інституту при Посольстві Італії в Києві.

Відомий український дослідник історії і культури Італії професор д.і.н. Варварцев М.М. зробив грунтовну доповідь про матеріали збірника, концепції автора в трактуванні різних подій і значенні фактора культури Італії, що дає підставу вважати В. К. Піскорського не тільки відомим іспанологом, а і поважним італьяністом.

Автор ідеї видання вказаного збірника к.ф.н. О. О. Новікова нагадала про великий внесок учнів професора І. В. Лучицького в європейську історичну науку (Д. Петрушевський, Н. Молчанівський, В. Піскорський, Є. Тарле, М. Василенко), дослідження яких, відомі і зараз в Європі та Америці, формували в свій час міжнародний імідж України як інтелектуальної держави. Також навела приклади, як вивчення певних реалій Італії середніх віків В. Піскорський пов’язував з вирішенням проблем імперської Росії (необхідність конституційного устрою, автономії університетів).

Д.і.н. профессор В. А. Дятлов підкреслив, що формування В.К. Піскорського як видатного іспанолога відбулося на італьянскому грунті. Італійські дослідження відіграли важливу роль в формуванні його теоретично-методологічних, а також політичних поглядів. Для сучасного читача праця про флорентійську республіку 16 сторіччя важлива для вивчення поглядів вітчизняних істориків на проблеми формування модерної європейської Цивілізації.

Викладач кафедри середніх віків київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка к.і.н. М. О. Рудь розповів про традиції і досягнення вихованців і викладачів цього закладу (в тому числі В.К. Піскорського). Нагадав про викладання італійської історії відомих фахівців професора Маркіної та доц. Чіколіні. На презентації були присутні студентка та аспірантка, які під керівництвом М.О. Рудя пишуть роботи про Флоренцію і Сардинію.

Наприкінці зустрічі директор інституту д.і.н. профессор Г. В. Папакін передав Послу Італії подарунковий єкземпляр “Флорентійського збірника” з серії надрукованих на замовлення І. С. Пічугіної.
В італьянскій періодиці в останній час з’явилися позитивні рецензії на це видання професорів Флорентійського і Падуанського університетів Марчелло Гардзаніті та Ренато Різолітті.
М. К. Кєда надіслала “Флорентійській збірник” в музей Франческо Ферручи в м. Гавіньяно в Італії.