Вийшли каталоги писемних пам’яток з фондів Лаврського заповідника


Щойно з’явилися з друку цінні довідкові видання:

Кириличні стародруки XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог. – Київ: НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 216 с.

ISBN 978-617-7122-89-9.

Збірки книг у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника формуються поступово, цілеспрямовано, і цей процес нескінченний, незважаючи на нові досягнення у галузі збереження і передачі інформації. Книга, як відображення історії цивілізації, процесу формування суспільних відносин, розвою духовності й культури, завжди буде у полі зору наукових дослідників літератури і мистецтва.

Однією з найцікавіших колекцій є група стародруків, яка презентує кириличне друкарство в Україні, Росії, Білорусі та Литві.

Під час укладання каталогу проведена значна робота з вивчення і упорядкування фонду. Десятки примірників і фрагментів, які досі не були у науковому обігу, стали доступними для дослідження.
Інформація про кожний примірник кириличних видань книгозбірки Заповідника, що увійшли до каталогу, буде цікавою не тільки науковцям, дослідникам кириличних стародруків, але й широкому колу шанувальників друкованої книги.

Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–XIX століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог. – Київ: НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 176 с.

ISBN 978-617-7122-88-2.

У каталозі представлено колекцію планів середини XVIIІ–XІX ст., що зберігається у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опубліковані ескізи і малюнки будівель, окремих деталей архітектурного декору, кресленики-чернетки, копії у вигляді кальок та синьок висвітлюють історію забудови Києво-Печерської лаври, окремих церков і монастирів Києва, зокрема Подолу. Також надають інформацію про масштаби господарства Печерської обителі та її вотчинних володінь.

Видання розраховане на широке коло фахівців – істориків, мистецтвознавців, архітекторів, а також всіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.
За детальнішою інформацією та з приводу продажу звертайтеся до видавця Олега Філюка
050-076-30-09
098-538-50-93