Нове видання з історії Визвольних змагань


Нещодавно побачив світ перший том нової монографії старшого наукового співробітника відділу джерелознавства новітньої історії України Нашого Інституту, кандидата історичних наук Михайла КОВАЛЬЧУКА:

Ковальчук Михайло Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917 – 1918 рр. – Т. 1. – Київ: Видавничий дім “Стилос”, 2015. – 608 с.

Книга розповідає про воєнно-політичне протиборство Української Народної Республіки з Радянською Росією в 1917 – 1918 рр. Докладно висвітлено причини збройного конфлікту між обома державами, реконструйовано перебіг бойових дій, розкрито вплив політичних процесів на воєнні події. У роботі над книгою використано документи з архівів України, Росії, Польщі та інших країн, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

ISBN 978-966-193-107-6.
ISBN 978-966-193-102-1.

Робота вийшла під грифом Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за фінансової підтримки Фундації ім. О. Ольжича в Канаді.