Вийшов з друку другий випуск збірки “Наш Крим”


Щойно з’явилося з друку нове видання під грифом нашого Інституту –

Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qırımımız. – Вип. ІІ: Збірка статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. / ред. кол. Г. Папакін (голова); за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2016. – 284 с.

Збірка присвячена актуальним питанням Кримської історії, насамперед подіям Кримської війни, її місця в історії України та Східної Європи. Значна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.

Книга призначена для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історією України загалом та Криму зокрема.

ЗМІСТ

Р. Ковальчик (Лодзь, Польща). Україна до і після Кримської війни ….. 5

Г. Папакін (Київ). Кримська (Східна) війна 1853–1856 років на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій ….. 24

Д. Гордієнко (Київ). Кримська війна у рецепції Тараса Шевченка ….. 36

Л. Бартосік (Лодзь, Польща). Поляки і Кримська війна 1853–1856 рр. ….. 45

В. Потульницький (Київ). Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (до реконструкції історичної перспективи проблеми) ….. 67

А. Скрипник (Кам’янець-Подільський). Участь населення правобережної України у розбудові військової інфраструктури та постачанні продовольчих і матеріальних ресурсів до Криму (1799–1855 рр.) ….. 76

Т. Котенко (Київ). Історична поема-хроніка Пилипа Моpачевського “До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1853 і 54 pоках” про героїзм і мужність севастопольців під час Кримської війни ….. 83

Д. Гордієнко (Київ). Спогади учасника Кримської війни Прокопа Підпалова у записі Василя Ляскоронського ….. 94

В. Ляскоронський (Київ). Спогади Прокопа Антоновича Підпалова, учасника Дунайського походу 1853–4 РР. та Севастопольської оборони, пер. з рос. Д. Гордієнка ….. 102

СТАТТІ. МАТЕРІАЛИ

В. Січинський (Нью-Йорк, США). Україна і середземноморський простір ….. 124

Н. Нікітенко (Київ). Образ св. Климента Римського в мозаїці Софії Київської ….. 134

І. Марголіна (Київ). Ушанування кримського бранця Папи Климента Римського у розписі Кирилівської церкви Києва …..

Н. Нікітенко, В. Корнієнко (Київ). Кримські святі на мозаїках і фресках Софії Київської ….. 144

О. Шутко (Київ). Політичні шлюби османських султанів: від християнських принцес – до доньки Гіреїв ….. 153

О. Господаренко (Миколаїв). Торгово-економічні відносини Золотої Орди та італійських морських республік (спроба системного аналізу) ….. 179

Н. Сінкевич (Київ) Домініканська місія в Криму в XIV–XVII ст. ….. 188

Ю. Мицик (Київ). Матеріали до історії кримського дипломатарію (ХVІ ст.) ….. 202

О. Джанов (Київ). Козацький фактор? Вихід християнського населення з південно-східного Криму в XVII ст. ….. 211

І. Синяк (Київ). Особливості укладання та підписання договорів (інструментів) між Військом Запорозьким низовим і Кримським ханством у добу Нової Січі ….. 225

С. Потапенко (Київ). “Под образом дружбы и откровенности”: нові документи про “татарську комісію” Євдокима Щербініна 1770–1775 рр. та першу російську анексію Криму ….. 235

Я. Пилипчук (Київ). Боротьба кримськотатарського народу за незалежність (1774–1783) ….. 251

І. Нетудихаткін (Київ). Пам’ятки генуезької фортеці Кафа у малюнках архітектора Ісроеля Шмульсона з фондів Національного Заповідника “Софія Київська” ….. 262