Опубліковані матеріали конференції “Духовна спадщина Митрополита Василя Липківського”


Видавництво Олега Філюка випустило в світ чергове видання під грифом нашого Інституту –

Подвижник українського духу. До 150-річчя від дня народження Митрополита Василя Липківського (1864 – 1937): Матеріали наукової кон ференції “Духовна спадщина Митрополита Василя Липківського” в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 20 березня 2014 р. – К., 2016. – 232с.

У збірнику вміщено матеріали пропам’ятної конференції на пошанування 150-ї річниці від дня народження визначного українського духовного провідника й мислителя, педагога, просвітника й проповідника, історика, засновника й очільника Української автокефальної православної церкви 1920-х років Мит рополита Василя Липківського. У доповідях висвітлються малодослідженні аспекти життя й діяльності Василя Липківського та інших сподвижників УАПЦ, розкривається суспільне тло та суспільно-історичне значення його діяльності. У додатках подано документальні матеріали, що стосуються суспільних обставин його подвижницького служіння.

Видання орієнтоване на науковців, викладацьку, студентську аудиторію й усіх зацікавлених у розвитку національної духовної культури та формуванні національної пам’яті.


Стосовно придбання звертатися до видавця: 050-076-30-09, 098-538-50-93.