Затверджені наукові теми Інституту на 2017-2019 роки


У вівторок 31 травня 2016 року на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України були затверджені наступні наукові теми Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського на 2017-2019 роки:

“Джерела до презентації і реалізації інституту влади періоду пізнього Середньовіччя та ранньомодерного часу: структура, склад, публікація” (науковий керівник – д.і.н. Г. В. Папакін)

“Джерела дослідження етносоціальних та культурних трансформацій українського суспільства (ХІХ – початок ХХІ ст.) інформаційний потенціал і археографічні особливості” (науковий керівник – чл.-кор. НАН України В. І. Наулко)

“Документи українського козацтва другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: евристика, археографія, дослідження” (науковий керівник – д.і.н. В. А. Брехуненко)

“Пам’ятки історичної та політичної думки з історії державотворчих процесів на українських землях (остання чверть ХІХ – перша третина ХХ ст.)” (науковий керівник – д.і.н. І. Б. Гирич)

“Джерела до вивчення культурно-ціннісних орієнтацій українських діячів революційного, церковного та національно-визвольного руху (перша половина ХХ ст.)” (науковий керівник – д.і.н. В. М. Піскун)

“Західноукраїнські землі ХV–ХХІ ст. у писемних, картографічних та історіографічних джерелах: інформаційний потенціал та формування культурної, соціальної та національної ідентичності” (науковий керівник – д.і.н. М. М. Капраль)