Нова збірка праць, присвячена спадщині української політичної еміграції


Побачило світ нове видання нашого Інституту –

Ucraina magna. – К., 2016. – Vol. I: Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та І. Каневська. – К., 2016. – 448 с.

Збірка наукових праць присвячена широкому колу питань історії української еміграції ХХ ст. Тематично збірка складається з двох блоків праць. У першому опубліковані праці, присвячені життю і творчості видатного українського громадського діяча і науковця Ольгерда Бочковського, та републіковано деякі наукові праці вченого. У другому блоці представлено дослідження, що стосуються наукового, культурного, політичного та громадського життя української еміграції ХХ ст. Низка статей має і джерелознавче значення.

Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

ЗМІСТ

До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського

[Ольгерд Іполит Бочковський] . . . . . 6

Валентина Піскун (Київ). Актуальні питання доби в публіцистиці Ольгерда Бочковського . . . . . 8

Ірина Каневська (Київ). Ольгерд Іполит Бочковський: формування національної ідентичності в умовах еміграції . . . . . 17

Ольгерд Бочковський. Нарід собі. (Шляхами національної самодопомоги серед ріжних народів) / Публ. та ред. І. Каневської . . . . . 28

I. Національна самопоміч у життю народів . . . . . 28

II. Ісляндські селяне та староскандинавські “саґі” . . . . . 30

III. Засада “Нарід – собі” у фінським відродженню . . . . . 31

IV. З ірляндської практики національної самодопомоги . . . . . 34

V. Муніципальні шляхи громадської самопомочі в Каталонії . . . . . 37

VI. Як чехи збудували свій “Національний Театр”

та взагалі користувалися засадою “Нарід – собі” . . . . . 39

VII. Чого досягли сіоністи в Палестині власними силами? . . . . . 43

VIII. Пересторога естонського прикладу . . . . . 47

IX. Молодо-бретонський активізм стає на шлях національної самопомочі . . . . . 50

X. Боротьба американських муринів за людське самоозначення . . . . . 52

XI. Гасло “Нарід – собі” національним наказом українського громадського життя . . . . . 55

Із Статуту Товариства Прихильників Української Господарської Академії в ЧСР . . . . . 56

Ольгерд Бочковський. Самоозначення народів й освіта / Публ. та ред. І. Каневської . . . . . 58

Ольгерд Бочковський. Безхребетна Европа (Europa Invertebrata) / Публ. та ред. І. Каневської . . . . . 69

Ірина Каневська (Київ). Бібліографія праць О. Бочковського . . . . . 74

Статті. Матеріали

Надія Миронець (Київ). Реалізовані й нереалізовані в еміграції видавничі проекти Володимира Винниченка . . . . . 87

Ірина Сахно (Київ). Листування Володимира Винниченка як джерело дослідження української еміграції . . . . . 111

Олена Палько (Норідж, Велика Британія). Заручник ідеологем: Микола Хвильовий у сприйнятті української діаспори . . . . . 118

Інна Старовойтенко (Київ). Реалії української еміграції у листуванні Євгена Чикаленка з Євменом Лукасевичем (1920–1928 роки) . . . . . 135

Юлія Горбач (Київ). Олександр Олесь і Союз українських журналістів та письменників на чужині . . . . . 162

Rafał Kowalczyk (Łódź, Rzeczpospolita Polska). W cieniu walk, wojen i rewolucji. Trudna droga Ukrainy do wolności . . . . . 171

Валерій Власенко (Суми). Евакуація російської армії генерала П. Врангеля з Криму: український контекст . . . . . 208

Микола Горбатюк (Київ). Центральне бюро біженців з України в Тарнові та його філії: виникнення, склад, діяльність (1920–1922 рр.) . . . . . 222

Volodymyr Potulnytski (Kyiv). Toward the History of Political Relations of Ukrainian Monarchial Emigration with British Ruling Circles in 1930s. . . . . . 238

Дмитро Бурім (Київ). Українські студентські об’єднання в Німеччині у 20-х роках ХХ століття: інтеграція в суспільство країни проживання та бажання збереження національної ідентичності . . . . . 249

Марія Наконечна (Ніжин). Творча спадщина О. Кульчицького та проблема особистісної активності . . . . . 266

Олена Глушан (Київ). Участь С. В. Бородаєвського у громадсько-політичному житті української еміграції в Чехо-Словацькій Республіці . . . . . 276

Анастасія Мишуста (Дніпропетровськ). Просвітницькі студії українок-емігранток у міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939 рр.) . . . . . 290

Олена Новікова (Київ). З історії контактів представників українських і російських громадсько-політичних організацій в еміграції в 20–30 х роках ХХ ст. . . . . . 305

Андрій Стародуб (Київ). Публікації українських вчених-емігрантів на сторінках часопису Студіум православного богослов’я Варшавського університету “Elpis” (1926–1937 рр.) . . . . . 316

Зоя Борисюк (Київ). Умови життя й наукового самоутвердження О. П. Оглоблина в мюнхенський період (за листами до В. Г. Сенютовича-Бережного) . . . . . 327

Тетяна Шевченко (Київ). Видавнича діяльність УВУ в Німеччині (1945–2015 рр.): періодичні видання . . . . . 347

Микола Тимошик (Київ). Маловідомі українські видавничі осередки в Італії: видавництво отців Василіян у Римі . . . . . 356

Андрій Яворський (Івано-Франківськ). Культурно-просвітницька діяльність Української селянської спілки в Чехословаччині у 20–30-х рр. ХХ ст. . . . . . 372

Ірина Преловська (Київ). Документальні джерела для дослідження видавничо-публіцистичної діяльності діячів Української автокефальної православної церкви (Соборноправної) в еміграції після Другої Світової війни . . . . . 379

Юрій Черченко (Київ). Листування провідних діячів ОУН як джерело інформації про життя українських громад в країнах Європи та Америки . . . . . 390

Іван Логвин (Острог). Персоналійні дослідження про представників української зарубіжної історіографії (1919–1952) . . . . . 408

Рецензії. Огляди

Дмитро Годієнко (Київ). – Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.), упоряд. Н. Халак, Л., 2015, 156 с. . . . . . 422

Дмитро Годієнко (Київ). “Емоційний з трохи задиркуватим характером” історик Микола Андрусяк: М. Чебан, Микола Андрусяк. Історія історика, Л., 2015, 356 с. . . . . . 426

Contents . . . . . 435