Презентація збірника праць про Марка Грушевського


У вівторок 6-го вересня 2016 року відбудеться презентація збірника наукових праць “Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культорологічні візії” (автори статей – І. Б. Гирич, М. О. Кучеренко, Я. М. Левчук, І. М. Преловська, В. С. Шульга та ін).

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України. Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою “Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку”.

Рецензенти:

Піскун В. М., доктор історичних наук, зав. відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України;

Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, зав. відділу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Видання присвячене українському культурному та громадському діячеві, етнографові-новатору, краєзнавцю, священику, одному з засновників та єпископу Української автокефальної православної церкви Маркові Федоровичу Грушевському. Його громадська, релігійна та дослідницька діяльність постає на тлі перших спроб становлення України як незалежної держави. Завдяки таким непересічним особистостям стався сплеск українського духовного та культурного розвитку на зламі ХІХ-ХХ століть. Праці Марка Грушевського мають і сьогодні вплив на українську культуру.

Сторінок: 272.

ISBN 978-966-2241-38-9.

Презентація проходитиме з 14.00 до 16.00 у приміщенні Історико-меморіального музею Михайла Грушевського (м. Київ, вул. Паньківська, 9). Вхід вільний.

Довідки за телефонами 288-28-82, 288-28-07.