Рішення Вченої ради Інституту щодо проекту типового навчального плану для 10-11 класів, запропонованого Міністерством освіти і науки


Вчена рада Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України взяла участь у відкритому громадському обговоренні проекту типового навчального плану для 10-11 класів, запропонованого Міністерством освіти і науки на своєму офіційному сайті. Зміни мають стати чинними з 2018 року, при цьому проект документу передбачає зміну підходів до формування переліку предметів в 10-11 класах і є першим кроком до формування справжньої профільної школи.

Рішення Вченої ради наступне: