Нове археографічне видання з історії Львова


Нещодано побачило світ нове наукове видання, упорядковане керівником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктором історичних наук Мироном КАПРАЛЕМ:

Капраль Мирон. Богоявленське братство Львова у XVIII ст.: дослідження та матеріали / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення. – Львів: Піраміда, 2016. – XCV + 338 с. + 8 іл.

Книга містить історичне дослідження та джерельні матеріали про Львівське Богоявленське братство XVIII ст., яке діяло при церкві Богоявлення Господнього на Галицькому передмісті. У виданні досліджено проблеми заснування церкви та мирянської організації, правові й економічні засади діяльності конфратернії, взаємини з церковною владою та місцевим парохом. Джерельною підставою роботи стали фінансові книги братства, каталог членів, пом’яник, актові та судові документи, збережені у львівських архівних та музейних сховищах.

Для істориків соціальної історії ранньомодерного міста, дослідників церковної історії, урбаністів, а також усіх, хто цікавиться минулим давнього Львова.

ISBN 978-966-441-461-3.