“Щодо бюджетного фінансування НАН України у 2018 році”. Інформація від Президії НАН України


Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” обсяг фінансування Академії за рахунок коштів загального фонду держбюджету передбачений у сумі 3 млрд. 758,6 млн.грн., що на 1 млрд. 39,8 млн.грн., або на 38,2% більше за показник 2017 року.

Таке суттєве зростання обсягу бюджетних асигнувань пов’язане, насамперед, із започаткуванням нової бюджетної програми НАН України за КПКВК 6541230 “Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень”, на яку передбачено 500,0 млн.грн., та із рішенням Уряду про суттєве збільшення (на 161,0 млн.грн.) видатків за бюджетною програмою “Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України” (КПКВК 6541100), що пов’язане з цільовими видатками, які будуть спрямовані на розвиток створеної на базі Лікарні для вчених НАН України Державної наукової установи “Центр інноваційних медичних технологій НАН України”.

Відповідно до бюджетного запиту НАН України на 2018 рік, узгодженого з Міністерством фінансів України, та постанови Президії НАН України від 13.12.2017 № 346 основними напрямами використання коштів за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) було визначено:

• адресну підтримку пріоритетних досліджень, у тому числі з урахуванням результатів оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів, затвердженою постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75, та рейтингування установ, яке проведене відділеннями на виконання постанови Президії НАН України від 20.01.2016 № 11;

• виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони;

• придбання новітнього та модернізацію існуючого унікального наукового обладнання;

• виявлення та утвердження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню;

• подальшу інтеграцію вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір шляхом проведення спільних досліджень і розробок з міжнародними науковими організаціями та забезпечення участі вітчизняних дослідників у міжнародних наукових заходах.

Слід зазначити, що відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, доведеної Міністерством фінансів України (лист від 20.12.2017 № 04130-17-9/35910), фінансування за новою бюджетною програмою НАН України КПКВК 6541230 буде розпочато лише у липні 2018 року. Крім того, фінансування за цією бюджетною програмою, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 16.12.2017 № 50691/0/1-17, буде розпочато лише після затвердження Урядом відповідного порядку використання коштів та паспорту цієї бюджетної програми. На сьогодні проект зазначеного порядку використання коштів Академією вже розроблено та найближчим часом буде подано на узгодження до відповідних міністерств.

Крім того, Академія звернулася до Першого віце-прем’єр-міністра України С.І. Кубіва (лист від 22.12.2017 №9з/2095-1) та Міністерства фінансів України (лист від 27.12.2017 № 9з/2117-6) з обґрунтованим клопотанням про наближення видатків за бюджетною програмою КПКВК 6541230 на початок ІІ-го кварталу 2018 року.

Водночас, за основною бюджетною програмою Академії, за якою здійснюється фінансування статутної діяльності її установ, а саме «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (КПКВК 6541030) обсяги фінансування на 2018 рік визначені у сумі 2 млрд. 881,727 млн.грн., що на 354,911 млн.грн., або на 14,0% більше за обсяги минулого року. Це збільшення включає і окремі цільові видатки на фінансування великих інфраструктурних проектів Академії, які не були передбачені у 2017 році. Зокрема, передбачено додаткові цільові видатки Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України для забезпечення експлуатаційних витрат нової ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» (45,7 млн.грн.) та Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України для реконструкції гідротехнічних споруд, відновлення гідрологічного стану та проведення благоустрою в пониззі р. Кам’янка (75,0 млн.грн.).

Таким чином, без урахування зазначених цільових видатків збільшення обсягів фінансування у 2018 році за основною бюджетною програмою Академії КПКВК 6541030 становить 234,2 млн.грн., або 9,3%. Згідно з розрахунками, у 2018 році обсяги базового фінансування установ Академії за цією бюджетною програмою будуть підвищені у середньому на 11,88% відносно показників 2017 року.

Питання щодо бюджетного фінансування НАН України у 2018 році було розглянуто на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року і за наслідками цього розгляду прийнято постанову Президії НАН України від 13.12.2017 № 346 “Про фінансування діяльності НАН України у 2018 році”.

Президія НАН України

http://www.nas.gov.ua