Захист дисертації

У середу 27 червня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни:

СЛОБОДЯНЮК Михайло Васильович

“Передумови появи та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України (1992-2012)”.

Науковий керівник:

ГРЕЧИЛО Андрій Богданович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

ВОЙЦЕХІВСЬКА Ірина Нінелівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СОВА Андрій Олегович, кандидат історичних наук, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та на нашому сайті. Автореферат розміщений у відповідному розділі нашого сайту.