“Тарас Шевченко і Київська археографічна комісія”

У четвер 21 червня 2018 року Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Національний музей Тараса Шевченка та Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка проводять Міжнародну наукову конференцію “Тарас Шевченко і Київська археографічна комісія”,
присвячену 175-річчю від дня створення Київської археографічної комісії.

Захід відбудеться у Літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса Шевченка (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 8-а). Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції. Організаційний внесок – 200 грн.

Можлива дистанційна участь.

Основні напрями роботи:

1. Тарас Шевченко в Київській археографічній комісії.
2. Постать Шевченка в історії українського національного відродження.
3. Історіософія Тараса Шевченка.
4. Київська археографічна комісія і становлення української національної історіографії.
5. Розвиток археографічної діяльності в Україні в другій половині XIX – на початку ХХ ст.
6. Археографічна комісія ВУАН.
7. Персоналії українських археографів.
8. Історіографічні дослідження з Шевченкознавства.
9. Археографія та історичне джерелознавство Шевченкознавства.

Робочі мови: українська, англійська.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Обсяг 0,5 др. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки.

Зразок оформлення посилань:
1. На статтю: Г. Я. Сергієнко, Діяльність Т. Г. Шевченка у Київській археографічній комісії (1845–1847), Український історичний журнал 3 (1991) 43–54.
2. На книгу: І. Дзюба, Тарас Шевченко: Життя і творчість / Вид. 2, Київ (Вид. дім “Києво-Могилянська академія”) 2008, 718 с.

Статті приймаються такими мовами: українська, англійська. До статті додати назву, ім’я автора і розширену анотацію (близько 500 друкованих знаків) англійською мовою. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних та матеріали просимо надсилати до 8 червня 2018 р. на адресу (на ім’я одного з членів оргкомітету):
Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863)
Надія Орлова: budynok_shevchenka@ukr.net (+38097-1439512)