Нове видання


Вийшло з друку нове видання під грифом нашого Інституту:

Ucraina Magna. – К., 2017. – Vol. II: Українська жінка у іншонаціональному cередовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. – 536 с.

ISSN 2522-9184

Збірка наукових праць присвячена широкому колу питань історії української еміграції, насамперед ХХ ст. Тематично збірка складається з двох блоків праць. У першому опубліковані праці, основу яких склали матеріали Міжнародної наукової конференції “Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви” (14 квітня 2016 р., м. Київ), відповідно, у другому – праці, основу яких склали матеріали Наукової конференції “Працювати на користь Україні”: До 130 ліття від дня народження української вченої-історика Наталії Полонської-Василенко (11 лютого 2014 р., м. Київ). Низка статей має і джерелознавче значення.

Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

ЗМІСТ

Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви

Валентина Піскун (Київ). Родинне життя українських політичних емігрантів: побут, взаємини (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.) ….. 5

Надія Миронець (Київ). Громадський, родинний та особистісний статус української жінки в розумінні Олени Теліги ….. 23

Людмила Кузьменко (Київ). Родинні взаємини подружжя Грінченків (на основі їхнього епістолярію з Василем Доманицьким в 1909–1910 рр.) ….. 57

Рафал Ковальчик (Лодзь, Польща). Доля жінок у війні 1812 року ….. 66

Ірина Петренко (Полтава). Листування Єлизавети і Григорія Милорадовичів як джерело для вивчення суспільно-політичних поглядів діячки ….. 102

Юрій Яковлєв (Івано-Франківськ). Жіноче питання в діяльності Русько-Української Радикальної партії (1890-ті рр.) ….. 113

Марек Круль (м. Блашкі, Республіка Польща). Життя мешканців м. Блашкі в Царстві Польському під час Японсько-російської війни 1904–1905 рр. ….. 144

Таїсія Ківшар (Торонто, Канада). Ольга Петлюра в політичному і культурному русі української еміграції в Європі (20–40-і роки ХХ ст.) ….. 159

Юлія Горбач (Київ). Українська мисткиня на еміграції Алла Лисянська: блиск таланту і незборимий виклик долі ….. 190

Олеся Лазаренко (Київ). “З України треба йти з Україною”: науковий шлях Ганни Наконечної в Німеччині ….. 193

Ольга Гураль (Київ). Діяльність Людмили Старицької-Черняхівської в Українському товаристві допомоги жертвам війни ….. 202

Тетяна Антонюк (Київ). Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість ….. 213

Оксана Супронюк (Київ). Діяльність Анастазії Остапюк – голови Союзу жінок Великобританії, – як зразок збереження української ідентичності в умовах вимушеної еміграції ….. 226

Наталія Адамович (Київ). Аркадія Оленська-Петришин – американська художниця з українською душею ….. 243

Юрій Черченко (Київ). Вплив українського націоналістичного руху на формування та діяльність українських жіночих організацій (1930-і – 1950-і рр.) ….. 248

Вячеслав Чорномаз (Владивосток, РФ). Українське жіноцтво в українському громадському житті в Китаї (перша половина ХХ ст.) ….. 262

Людмила Ващук (Київ). Правозахисна діяльність українських жіночих організацій за кордоном (1960-і – 1980-і рр.): джерелознавчий аспект ….. 286

Катаржина Ярно-Ціхош. “Liberum Veto” – гумористично-сатиричне періодичне видання в Галичині на початку ХХ століття ….. 297

Ірина Преловська (Київ). Українські закордонні періодичні видання УАПЦ (Соборноправної) у США про останні роки життя Олени Володимирівни Чехівської ….. 308

Наталя Солонська (Київ). Українки в історії і культурі Канади: журнал “Жіночий Світ” як джерело дослідження ….. 316

Світлана Телуха (Харків). До питання гендеру в українській дипломатії ….. 328

Інна Старовойтенко (Київ). Листування Софії Русової з Ганною Чикаленко-Келлер: інформаційний потенціал ….. 336

Дмитро Бурім (Київ). Дружина Історика. Листи Миколи Миколайовича Аркаса-Молодшого до Наталії Михайлівни Дорошенко ….. 358

Зоя Борисюк (Київ). “…Схотілось, як колись стиснути Вашу руку” (Листи Наталени Королевої до Ілька Борщака) ….. 392

Ольга Смольницька (Київ). Українські мисткині Бразилії: вияв національної самоідентифікації у творчості (на прикладі Віри Вовк) ….. 408

“Працювати на користь Україні”: До 130 ліття від дня народження української вченої-історика Наталії Полонської-Василенко

Надія Миронець (Київ). Матеріали до просопографічного портрета Наталії Полонської-Василенко в публікаціях журналу “Український історик” ….. 417

Ірина Преловська (м. Київ). “Ще й ще дякую за щирість і дружнє ставлення до мене…” Листування між Н. Д. Полонською-Василенко та митрополитом Іларіоном (Огієнком) як джерело до вивчення дискусійних проблем історії Української Православної Церкви у 1950-1960-их рр. ….. 438

Тетяна Макаренко (Київ). Документи Наталії Полонської-Василенко у фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки ….. 453

Віра Троян (Київ), Наталія Таран (Київ). Використання доробку Наталії Полонської-Василенко в роботі громадської організації “Жінки в науці” ….. 458

Катерина Кобченко (Київ). Наталія Полонська-Василенко: становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва ….. 461

Дмитро Гордієнко (Київ). Питання переходу Олексія Покровського в Університет св. Володимира в його листах до Тимофія Флоринського ….. 475

Рецензії. Огляди

Валентина Піскун (Київ). Садыкова Бахыт, “TÜRKİSTAN MİLLİ BİRLİĞİ”, Алматы (Общественный Фонд “Международный Фонд «Ер Жәнібек»”), 2016, 298 с. ….. 500

In Memory

Валентина Піскун (Київ). Любомир-Роман Винар ….. 510

Валентина Піскун (Київ). Володимир Косик ….. 512

Валентина Піскун (Київ). Осип Зінкевич ….. 514

Валентина Піскун (Київ). Віктор Чумаченко ….. 516

Автори збірки ….. 520

Contexts ….. 522