Нове видання


Щойно з друку з’явилося нове археографічне видання, укладене старшим науковим співробітником відділу актової археографії нашого Інституту, кандидатом історичних наук Світланою ПОТАПЕНКО:

Віденський архів гетьманського роду Розумовських / Упорядкування, вступ, передмова, коментарі, додаток, ілюстрації С. П. Потапенко. – Т. 1. – Київ, 2018. – 264 с. + іл.

До збірника ввійшли документи 1757–1799 рр., які на сьогодні зберігаються у Відні у приватному архіві прямих нащадків останнього гетьмана Козацької України Кирила Розумовського. Опубліковано службову документацію К. Розумовського (гетьманські універсали, імператорські грамоти, виписки із законодавчих актів), родинне листування (листи Кирила Розумовського до сина Андрія) та інструкцію управителю маєтностей Розумовських в Україні. Видання оснащено коментарями, ілюстраціями та генеалогічним розписом Розумовських середини XVIII – початку ХХІ ст.

Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією українських аристократичних родів.

Публікація містить результати досліджень, проведених за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф77/124-2017.

* * *
Ця публікація продубльована на ФБ-сторінці.