“Ucrainica Mediaevalia”


Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського спільно з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України започаткували нове міждисциплінарне рецензоване наукове видання (з інтернет-версією) “Ucrainica Mediaevalia”, присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й ранньомодерної доби.

Журнал є міждисциплінарною платформою для ознайомлення широкого кола читачів з результатами інноваційних досліджень у галузі методології історії, культури, філософії, конкретних історичних та історико-філософських досліджень, публікації нових знахідок у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної й ранньомодерної України, Європи та Візантії. Важливою складовою журналу є публікації джерел з історії Середньовіччя та медієвістики загалом.

Видання продовжує традиції наукових часописів “Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей” (видавався з 1992 по 1998 р.), “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна” (видавався 2011 з по 2016 р.) та “Філософські ідеї в культурі Київської Русі” (видавався з 2008 по 2017 р.).

З електронною версією першого випуску “Ucrainica Mediaevalia” можна ознайомитися на спеціальній сторінці нашого сайту. Там же оприлюднений електронний варіант останнього (5-го) випуску збірника “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна” за 2016 рік.