“Ucrainica Mediaevalia” (у форматі PDF)

“Ucrainica Mediaevalia” – це міждисциплінарне рецензоване наукове видання (з інтернет-версією), присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й ранньомодерної доби. Видавцями є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Журнал є міждисциплінарною платформою для ознайомлення широкого кола читачів з результатами інноваційних досліджень у галузі методології історії, культури, філософії, конкретних історичних та історико-філософських досліджень, публікації нових знахідок у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної й ранньомодерної України, Європи та Візантії. Важливою складовою журналу є публікації джерел з історії Середньовіччя та медієвістики загалом. Редакційна політика і етичний кодекс журналу викладені тут.

Видання продовжує традиції наукових часописів “Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей” (видавався з 1992 по 1998 р.), “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна” (видавався 2011 з по 2016 р.) та “Філософські ідеї в культурі Київської Русі” (видавався з 2008 по 2017 р.).

* * * * *