Захист дисертації

На нашому сайті розміщений текст дисертації та відгуки офіційних опонентів.

* * *

У четвер 29 листопада 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист докторської дисертації

МИКОЛЕНКА Дмитра Валерійовича

“Політична спадщина Стефана Стамболова У болгарському державотворенні (1895–1920 рр.)”

за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Науковий консультант:

СТАНЧЕВ Михайло Георгійович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:

ДОКАШЕНКО Галина Петрівна,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”.

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович,
доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету.

ТОРТІКА Марія Валеріївна,
доктор історичних наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства і пам’яткознавства Харківської державної академії культури.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферат розміщений у відповідному розділі нашого сайту.