Захист дисертації

У четвер 28 березня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист кандидатської дисертації

ХОМЕНКА Віталія Олексійовича

“Михайло Грушевський у діяльності Української партії соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел”

за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Науковий керівник:

ГИРИЧ Ігор Борисович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

ТЕЛЬВАК Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України.

ПЕДИЧ Василь Пилипович, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України.

З текстами дисертації і відгуків офіційних опонентів можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, а також у спеціальному розділі нашого сайту. Автореферат також виставлений на нашому сайті в іншому спеціальному розділі.