“Богдан Хмельницький – творець держави та “переяславські міти” в джерелах, історіографії та ідеології”


У четвер 21 березня 2019 року відбудеться наукова конференція “Богдан Хмельницький – творець держави та “переяславські міти” в джерелах, історіографії та ідеології”.

Організатори:

• Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,
• Музей Гетьманства,
• ГО “Фонд Великий Льох”.

Місце проведення: Музей Гетьманства (02000, м. Київ, вул. Спаська, 16-б).

Основні напрями роботи:

1. Богдан Хмельницький – творець першої української республіки.
2. Козацька революція середини XVII ст. в історії українського державотворення.
3. Міжнародна політика Богдана Хмельницького та його послідовників.
4. Українсько-московський союз 1654 р. Події, виконавці, наслідки.
5. “Переяслав” в українсько-російських відносинах другої половини XVII ст.
6. Оцінки “Переяслава” в українській та російській суспільно-політичній думці XVIII–ХХ ст.
7. Образ Богдана Хмельницького в українській та російській традиції XVII–ХХ ст.
8. “Переяслав” в історіографії та ідеологемах XIX–XX ст.
9. 1954 р.: Крим. Переяслав. Возз’єднання: Український та російський виміри.
10. Образи Богдана Хмельницького та “Переяслава” в художній літературі та мистецтві.

Робочі мови: українська, англійська.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Матеріали конференції будуть опубліковані в часописі “Козацька скарбниця”. Обсяг 0,5–1 др. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки. Кінцевий термін подачі матеріалів – 1 травня 2019 р.

Зразок оформлення посилань:

1. На статтю: О. В. Ясь, Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок XIX – кінець 80 х років ХХ століття), Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження), редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін., К., 2003, с. 524–604.
2. На книгу: А. Яковлів, Договір Богдана Хмельницького з Москвою 1654, Нью-Йорк, 1954, с. 11.

Статті приймаються такими мовами: українська, англійська. До статті додати назву, ім’я автора і розширену анотацію (близько 500–1000 друкованих знаків) англійською мовою. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних та матеріали надсилати до 15 березня 2019 р. на адресу (на ім’я одного з членів оргкомітету):

Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863)

Музей Гетьманства: hetmanmus@ukr.net

Програма конференції оприлюднена у спеціальному розділі нашого сайту.