Нові матеріали “Славістичної збірки” на нашому сайті


На спеціальній сторінці нашого сайту, де оприлюднюються електронні версії збірника наукових статей “Славістична збірка”, доданий файл випуску третього:

Випуск 3: Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора П. С. Соханя (1926–2013). До 25-річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, 18 листопада 2016 р.). – Київ, 2017. – 392 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства. Насамперед це публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук України Павлу Степановичу Соханю. Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства, історіографічні дослідження, матеріали з історія європейського слов’янознавства.

Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слов’янських країн.

ISSN 2522-462X.

* * * * *

На цій же сторінці опублікований зміст випуску четвертого, який щойно вийшов з друку:

Випуск 4: Збірка статей до 100 річчя Української Революції (1917–1923 рр.). – Київ, 2018. – 328 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ISSN 2522-462X.