Збірка публікацій Бориса Крупницького на нашому сайті


У розділ “Окремі видання джерел” нашого сайту доданий електронний файл видання:

Крупницький Борис. Зі спогадів історика. / Упорядник: Д. Гордієнко. — Київ, 2017. — 144 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України).

Спогади Бориса Крупницького (1894–1956) складаються з низки нарисів мемуарного характеру як про доемігрантський, так і емігрантський період. Насамперед увага зосереджена на роках навчання в Київському університеті св. Володимира та Берлінському університеті Фрідріха Вільгельма. Окрім того, вчений залишив спогади про відомого українського суспільно-політичного діяча та історика Д. Дорошенка, учнем якого уважав себе, та відомого українського літературознавця і письменника, колегу по навчанню в Київському університеті В. Петрова, з яким довелося знову перетнутися в еміграції наприкінці другої світової війни. Спогад про цензуру Третього Райху суттєво доповнює уявлення про наукову діяльність українських емігрантів під час другої світової війни, безпосередньо щодо видання “Історії України” Б. Крупницького в 1943 р. в Ляйпціґу.

Таким чином спогади Б. Крупницького суттєво доповнюють відомості з інтелектуальної історії України ХХ ст. Вони є цікавими як для фахівців, так і широкого загалу, хто цікавиться історією та культурою України.

ISBN 978-966-02-7804-2.