Вийшов з друку новий том “Архіву Коша”


Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734 – 1775 / Упорядники Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, І. Л. Синяк. – Київ, 2019. – Т. 8. – 894 с.

У восьмому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Зопорозької Січі опубліковано документи справ 29-34, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.

Ці документи стосуються, головним чином, умов користування запорозькими угіддями гарнізонами російських укріплень, збудованих у Військових Вольностях (справа 29), взаємин запорожців з підданими Османської імперії та Кримського ханату (справа 30), розв’язання конфлікту між полтавськими і запорозькими купцями (справа 31), монетарної політики Кримського ханату (справа 32), роботи Комісії для описання запорозьких земель та розмежування їх з Новослобідським козацьким полком (справа 33) та спорів за землі між жителями полку і запорожцями (справа 34).

Видання розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-02-0104-4.
ISBN 978-966-02-8849-2 (том 8).

* * *
Ця публікація продубльована на ФБ-сторінці.