Нове метабіобібліографічне видання від НБУВ


Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського оприлюднив на порталі НБУВ своє нове метабіобібліографічне видання:

Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – 469 с. – Серія “Джерела української біографістики”, вип. 3. (НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут біографічних досліджень).

У публікації досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці біобібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографіч­них покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні процесів їх підготовки та видання.

У покажчику персональних бібліографічних посібників вперше в Україні системати­зовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та ін. особам, які своїм життям або діяльністю були пов’язані з Україною, й окремо видані на її території за вказаний період. Анотація містить відомості про діяча (прізвище, ім’я, по батькові; дефініцію; науковий ступінь; вчене звання), особливості структури видання, наявність допоміжного апарату.

Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографіку.