Завершено випуск VІІ частини “Корпусу графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.)”


Минулого, 2017-го, року був завершений випуск частини VІІ великого археографічного та епіграфічного проекту “Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.)”, що здійснюється зусиллями д. і. н. Вячеслава КОРНІЄНКА. Проект виходить під грифом Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Частина VІІ, присвячена написам у зовнішній і внутрішній західних галереях найдавнішої сакральної споруди нашої держави, виявилася дуже об’ємною, чому й була розділена на два томи:

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина VІІ, том І: Західна зовнішня галерея / В. В. Корнієнко. — Київ, 2016. — 240 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Перший том сьомої частини “Корпусу графіті Софії Київської” присвячений публікації 366 написів та малюнків X – початку XVIII ст., що знаходяться на стародавніх фасадах, стінах західної зовнішньої галереї Софійського собору та мармурових колонах, що нині експонуються тут, а у давнину прикрашали вхід до храму. Окремий розділ присвячений публікації графіті на мармуровому карнизі головного вівтаря, відкритих в результаті реставраційних робіт 2016 р. Введення до наукового обігу епіграфічних пам’яток здійснюється з описом їх розташування, розбором та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є кілька покажчиків, які дозволяють легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02-8001-4 (Ч. 7); 978-966-02-8002-1 (Т. 1).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина VІІ, том ІІ: Західна внутрішня галерея / В. В. Корнієнко. — Київ, 2017. — 352 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Другий том сьомої частини “Корпусу графіті Софії Київської” присвячений публікації 636 написів та малюнків X – початку XVIII ст., що знаходяться на фресках західної внутрішньої галереї Софійського собору. Окремий розділ присвячений публікації графіті на стінці амфори-корчаги, виявленої у Михайлівському приділі під час археологічних досліджень 1936 р. Введення до наукового обігу епіграфічних пам’яток здійснюється з описом їх розташування, розбором та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є кілька покажчиків, які дозволяють легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02-8001-4 (Ч. 7); 978-966-02-8336-7 (Т. 2).

З приводу придбання цих томів звертайтеся до автора проекту на електронну адресу aqwila@ukr.net. З часом електронні варіанти названих книжок будуть розміщені на спеціальній сторінці нашого сайту “Давньокиївські графіті”, де вже є PDF-файли попередніх шести випусків.