Вийшла з друку збірка документів Свято-Преображенського Максаківського монастиря


Щойно побачила світ друга публікація з археографічної видавничої серії “Документальна спадщина монастирів Гетьманщини” –

Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст. / Упорядники: Юрій Мицик, Інна Тарасенко. – Київ, 2015. – 174 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису; Київська Православна Богословська Академія УПЦ Київського патріархату).

У виданні представлена публікація актових документів XVII–XVIII ст. з унікальної збірки “книги-архіву” Свято-Преображенського Максаківського монастиря на Чернігівщині, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Серед документів – королівські привілеї, гетьманські універсали, листування гетьманів, полковників, представників козацької старшини, купчі й дарчі записи, тестаменти та інші актові документи. Вони містять різноманітний матеріал з історії Церкви, історії Свято-Преображенського Максаківського монастиря та деяких інших обителей, розкривають стан та процес розвитку монастирського землеволодіння на Чернігівщині, а також подають біографічні відомості про видатних українських діячів, розкривають різні аспекти суспільного життя того часу. Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, додатки. Переважна більшість документів публікується вперше.

Видання розраховане на істориків краєзнавців, культурологів, а також широке коло тих, хто цікавиться історією України.

ISBN: 978-966-02-7552-2, 978-966-02-6328-4 (серія).

З приводу придбання цієї книги звертайтеся за тел. (096) 346-68-82 або на електронну адресу iuad@ukr.net