Захист дисертації


У четвер 24 вересня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття ступеня доктора історичних наук:

МАСЛАК Володимир Іванович
“Ранньомодерна українська державність в сучасних польській та російській історіографіях”

за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Науковий консультант:

БРЕХУНЕНКО Віктор Анатолійович,
доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович,
доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету.

СВІТЛЕНКО Сергій Іванович,
доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

ЯСЬ Олексій Васильович,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

З текстом дисертації можна ознайомитися в бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферат розміщений у тематичному розділі нашого сайту.